Aivovammayhdistys ry

Tervetuloa Aivovammayhdistyksen verkkosivuille!

Aivovammayhdistys ry (AVY ry) on perustettu vuonna 1990 edistämään jäsentensä hyvinvointia. Se toimii alueellisesti olennaisena vertaistukena eriasteisten aivovammojen saaneille sekä heidän perheilleen. Toimintaa rahoitetaan pääosin jäsenmaksuin. Tämän lisäksi saamme tukea eri tahoilta yhdistyksen ulkopuolelta, pääosin kaupungeilta.

Aivovammayhdistys AVYn toimintaan kuuluu vertaistuen lisäksi mm. erilaisten jäsentapahtumien järjestäminen. Vuosittaisia perustapahtumia ovat toukokuinen ulkoilupäivä Espoon Nuuksiossa sekä pikkujoulut joulukuussa.

Lisäksi kulttuuri- ja liikuntaryhmämme järjestävät toimintaa säännöllisesti. Yhdistyksen jäsenet saavat kotiinsa Aivovammaliiton Aivoitus-lehden neljä numeroa vuosittain.

Jäseniä AVYssa on n. 550. Yhdistys on valtakunnallisen Aivovammaliiton suurin jäsenjärjestö. Olemme myös Espoon Järjestöjen Yhteisö ry:n (EJY) jäsen sekä Järvenpään Yhdistysverkosto ry:n jäsen.

Kaikki jäsenet sekä heidän läheisensä ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.

Aivovammayhdistys AVYn toiminta-ajatus

  • Toimintaa vammaisille ja heidän omaisilleen
  • Vertaistuen mahdollistaminen ja edistäminen jäsenistön kesken
  • Jäsenistön hyvinvoinnin edistäminen

Aivovammayhdistys osallistuu myös aivovammoista tiedottamiseen ja ennalta ehkäisevään työhön kuitenkin huomioiden, että toiminta on vapaaehtoistoimintaa ilman palkattuja henkilöresursseja.


Voit liittyä yhdistyksemme jäseneksi tästä. (Jäsenrekisteri tietosuojaseloste PDF.)

Löydät meidät myös Facebookista Aivovammayhdistys ry.

Aivovammaliiton vertaistukipuhelin.

AVYn syyskokous pidetään 1.10.2023. Lue lisää ajankohtaista sivulta.