Hyödyllisiä linkkejä

Linkit aukeavat kunkin yhteistyötahon nettisivuille, alla oleva sisällysluettelo siirtyy tällä sisäisellä sivulla.


Lähimmät yhteistyötahot

Aivovammaliitto ry

>http://www.aivovammaliitto.fi/

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä keskusjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.


Aivoliitto ry

>https://www.aivoliitto.fi/

Aivoliitto edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä (TIA) tai pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa.


Epilepsialiitto ry

>https://www.epilepsia.fi/

Epilepsialiitto on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen, yleishyödyllinen järjestö. Tuemme epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia elämän eri vaiheissa, tarjoamme toimintaa, vertaistukea ja luotettavaa asiantuntijuutta. Ehkäisemme ennakkoluuloja ja syrjintää. Teemme työtä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon puolesta. Toimintamme on kaikille avointa.


Kynnys ry

>www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kansainvälisellä tasolla.


Muistiliitto

>https://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Se on 43 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö.


Neurologi Olli Tenovuo

>https://www.ollitenovuo.com/71

Neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian dosentti
Kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys
Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
Turun yliopistollinen keskussairaala
Neurotoimialue, Kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue


Neuroneuvonta

>https://neuroliitto.fi/tieto-tuki/neuroneuvonta/

Neuroneuvonta auttaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen.


TATU ry

>https://tatury.fi/

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys.


Tietoa mielenterveydestä

>https://www.mielenterveystalo.fi

>www.mielenterveysseura.fi

Palvelumme koostuu kolmesta eri ikäryhmille rakennetusta verkkosivustosta: aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveystalot. Kaikista löytyy psykiatrian huippuasiantuntijoiden tuottamaa tietoa mielenterveysasioista, tukea omahoitoon ja ohjausta eri alueiden mielenterveyspalveluihin.


Alkuun

Tietoa aivovaurioista

Aivotalo

>https://www.terveyskyla.fi/aivotalo

Aivotalo on terveydenhuollon ammattilaisten kehittämä eTerveyspalvelu. Se tarjoaa tukea ja tietoa aivojen terveydestä ja aikuisten aivosairauksista.

Käypähoito

Aivovammojen käypähoitosuositukset

>http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/

Duodecim, Käypä hoito, www.kaypahoito.fi

Käypä hoito on Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kansallisia, näyttöön perustuvia hoitosuosituksia tekevä yksikkö. Hoitosuositukset tehdään terveydenhuollon päätöksenteon tueksi ja potilaan parhaaksi.

Käypä hoito -suosituksista on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa kuitenkin niin, että lähde on ilmoitettava.

Medicortex

>http://www.medicortex.fi/fin/

Medicortex Finland Oy on tapaturmaisen aivovamman biomerkkiainetutkimukseen erikoistunut yritys. Heidän tavoitteenaan on kehittää biologisiin merkkiaineisiin perustuva pikatesti aivovammojen toteamiseksi. Toinen tavoite on kehittää lääkehoito aivovammojen hoitoon.

Ohjepankki

>https://hoito-ohjeet.fi/fi 

sisältää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden laatimia, hoidon tueksi tarkoitettuja ohjeita sekä tietoa terveyteen ja sairauksiin liittyvistä asioista sekä terveyden edistämisestä.

Alkuun


Vapaa-ajan toimintaa (kädentaidot, kurssit)

VIMMA

>http://www.vimma.info

VIMMA ON TAIDETTA, TEKEMISTÄ JA TOIMINTAA YDINKESKUSTASSA

Vimmassa on runsaasti toimintaa kaiken ikäisille.

Arkisin koululaisryhmät voivat osallistua ohjattuihin kädentaitojen ja media-alan työpajoihin. Iltakursseilla kokoontuvat vapaa-ajan harrasteryhmät.

Avoimiin pajoihin ei ole ikärajoja, eikä ennakkoilmoittautumisia. Myös katutason kahvila ja nettipäätteiden käyttö on kaikille avointa toimintaa. Kuukausittain Vimmassa järjestetään mm. teatteriesityksiä, ilmaiskonsertteja ja muita yleisötapahtumia.

Tiedotuspiste Nuorten Turku ja Ohjaamo palvelevat talon ensimmäisessä kerroksessa.

Alkuun


Muita vammaisjärjestöjä

Happy House

>https://vapiry.fi/happy-house/esittely/

Happy House on Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry:n ylläpitämä kaikille avoin ja esteetön kohtaamispaikka. Happy Housen osoite on  Ursininkatu 11, Turku.

VAPI ry

>https://vapiry.fi/

Varsinais-Suomen Vammais- ja Pitkäaikaissairausjärjestöt VAPI ry on Varsinais-Suomen maakunnan alueella toimivien vammais- ja pitkäaikaissairausyhdistysten yhteisjärjestö.

Turun Seudun Epilepsiayhdistys ry

>http://www.tsey.fi

Invalidiliitto

>http://www.invalidiliitto.fi

Etsitkö tietoa erilaista vammoista, Invalidiliiton kuntoutus-, asumis- ja koulutuspalveluista, esteettömyydestä, apuvälineistä tai liiton jäsenyydestä ja jäsenyhdistyksistä? Tarvitsetko vertaistukea tai asiantuntijoiden neuvoja? Tietoa ja tukea -osiossa kerrotaan perustietoja sekä ohjataan neuvojen ja lisätiedon lähteille

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys

>http://www.muistiturku.fi/

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry toimii muistihäiriöisten ja muistisairaiden henkilöiden, heidän omaistensa ja läheistensä sekä alan ammattihenkilöstön tukena.

Alkuun


Kuntoutusta ja vammaisten työllistyminen

Turun keskussairaalan kuntoutusosasto

>http://www.vsshp.fi/tyks/kuntoutusosasto/

Kuntoutusosasto kuuluu Turun yliopistolliseen keskussairaalan kuntoutusklinikkaan ja toimii Turun Kaskenlinnan sairaalassa.

Attentio

>www.attentio.fi/info/turku/

Attentio tarjoaa Turussa aikuisasiakkailleen toimintaterapeutin, neurologiseen kuntoutuksen erikoistuneen fysioterapeutin, puheterapeutin sekä neuropsykologin palveluja.

Neurofysiokinetic

>http://www.neurofysiokinetic.fi/

NeuroFysioKinetic on aloittanut toimintansa 1.1.2014 osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 35, Turku.

Puheterapia

>http://www.puheklinikka.net/

Puheterapiaa asiantuntemuksella

VATES- säätiö

>http://www.vates.fi/etusivu

VATES-säätiö on vuonna 1993 perustettu asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi työllistämiseksi.

Takaisin toimeen- hanke

>http://www.takaisintoimeen.fi/

Takaisin toimeen – hankkeen tavoitteena on edistää pitkäaikaissairaiden ihmisten työssäkäyntiä ja poistaa työhönpaluun esteitä.

Alkuun


Tietoa liikenteessä ja työtapaturmissa vammautuneiden kuntoutuksesta

Vakuutuskuntoutus VKK

>http://www.vkk.fi

Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n päätehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asiakkaidemme kuntoutusta siten, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kuntoutujan, toimeksiantajien ja yhteiskunnan kannalta.

Alkuun


Tietoa sosiaaliturvasta, eläkkeistä, kuntoutuseduista, vammaisetuuksista

Kela

>http://kela.fi

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien sosiaaliturvaa eri elämäntilanteissa.

Potilaanopas

>http://www.potilaanopas.fi/fi/

Jokainen meistä on joskus potilas. Tämä opas kertoo mahdollisuuksistasi vaikuttaa hoitosi turvallisuuteen koko hoitojaksosi ajan.

Järjestöjen sosiaaliturvaopas

>http://www.sosiaaliturvaopas.fi

Järjestöjen sosiaalitarvaopas 2010 on kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhdessä kokoama opas. Se on tarkoitettu pitkäaikaissairaita ja vammaisia edustavien järjestöjen sekä sosiaaliturvan ammattilaisten antamaa neuvontaa ja ohjausta varten. Siitä hyötyvät myös omaa sosiaaliturvaansa pohtivat henkilöt.

Kimmoke- ranneke

>www.turku.fi/kimmoke

Kimmoke-ranneke mahdollistaa yhä useammalle liikunnan ja kulttuurin elämykset. Ranneketta myydään asiakkaille, jotka saavat tiettyjä KELAn tukia sekä perustoimeentulotukea.

Palveluseteli

>http://www.turku.fi/palveluseteli

Mikä on palveluseteli? Palveluseteli on vaihtoehto kunnan itse tuottamalle palvelulle tai kunnan ostamille palveluille.

Alkuun


Muutoksenhaku ja valvonta

Kelan päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan (Somlaan). Somlan päätökseen tyytymätön voi valittaa vakuutusoikeuteen.

Sosiaaliturva- asioiden muutoksenhakulautakunta

>https://www.samu.fi/

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta on lakisääteinen sosiaalivakuutuksen erikoistuomioistuimeen rinnastuva riippumaton muutoksenhakuelin.

Toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin

>http://www.vakuutusoikeus.fi/fi/

Vakuutusoikeus on Suomen tuomioistuinjärjestelmään kuuluva riippumaton ja puolueeton toimeentuloturva-asioiden erityistuomioistuin. Sen tehtävänä on antaa laadukasta ja tehokasta oikeusturvaa toimeentuloturvan muutoksenhakijalle.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

>http://www.valvira.fi/

Valvira parantaa ohjauksen ja valvonnan keinoin elinympäristön terveysriskien hallintaa sekä oikeusturvan toteutumista ja palvelujen laatua sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Sosiaali- ja terveysministeriö/ kuntainfot

>http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista voimaan 1.10.2011. Lain tarkoituksena on varmistaa, että yksityisiä sosiaalipalveluja käyttävän asiakkaan oikeus laadultaan hyviin sosiaalipalveluihin toteutuu (lain 1 §)

Alkuun


Tietoa vammaispalveluista, apuvälineistä ja asumisvaihtoehdoista

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö

>https://stm.fi/lainsaadanto/vammaiset

Vammaispalveluja koskeva lainsäädäntö

Vammaisten henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaan. Jos sosiaalihuoltolain tai muun lain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia, palvelut järjestetään vammaispalvelulain ja -asetuksen mukaan.

Vammaispalvelujen käsikirja

>https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimi

>http://www.turku.fi/

Terveys ja hyvinvointi ovat monien tekijöiden yhteisvaikutusta. Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen tavoitteena on edistää asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevillä palveluilla, tutkimus-, hoito-, perhe- ja kuntoutuspalveluilla sekä vaikuttamalla elinympäristön laatuun

Alkuun


Tietoa palveluasumisesta ja palvelutaloista

Invalidiliiton asumispalvelut

>https://www.invalidiliitto.fi/asuminen-ja-palvelut

Asuminen ja palvelut

Vammaisen ihmisen päivittäisen elämän apuna voi olla asumisen palvelut, henkilökohtainen avustaja tai asuminen palvelutalossa, jossa hän saa kaiken tarvitsemansa avun. Avun taso ja tarve riippuvat vammaisen ihmisen toimintakyvystä ja tarpeista. Lähtökohtana on palvelusuunnitelman laatiminen.

tai Validia-palvelut suoraan: 

Turun validia- talo

>https://validia.fi/asuminen/palvelut/

Talomme sijaitsee vehreässä Vasaramäen kaupunginosassa, jonka tasaisessa maastossa on helppo liikkua pyörätuolilla. Yhteisissä tiloissamme voit tavata muita asukkaita ja lukea lehtiä.

Asumispalvelut Turku

>https://www.cp-liitto.fi/palvelutoiminta/turku

Tarjoamme vammaispalvelulain mukaista palveluasumista vaikeavammaisille henkilöille diagnoosista riippumatta Turun Halisissa.

Alkuun


Tietoa asumispalveluryhmistä

Asumispalvelusäätiö ASPA

>http://www.aspa.fi

Yleishyödyllisenä säätiönä Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.

Nuortentalo

>http://www.aivoliitto.fi/nuortentalo/

”Nuortentalo vie eteenpäin ja antaa voimaa!”

Alkuun


Tietoa tehostetusta palveluasumisesta

Tehostettu palveluasuminen

>http://www.validia.fi/asuminenpalvelut/tehostettu-palveluasuminen/

Tuemme sinun näköistäsi, itsenäistä ja turvallista elämää omassa kodissasi. Saat meiltä apua, tukea ja palveluita oman tarpeesi mukaan.  

Alkuun


Avustajavälitystä ja tietoa henkilökohtaisen avun järjestämisestä

Lounais-suomen avustajakeskus

>http://www.avustajakeskus.fi 

Avustajakeskus palvelee avustamiseen liittyvissä asioissa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa ja välittää sekä palkallisia että vapaaehtoisia avustajia. Tilaa avustaja numerosta 02 251 8549 (maanantaista torstaihin klo 9-12). Avustajan käyttöön liittyvää ohjausta ja neuvontaa tarjolla maanantaista torstaihin klo 13-15.

Vapaaehtoisavustajat muistiasiakkaille-projekti

>www.avustajakeskus.fi/vapaaehtoisavustajat-muistiasiakkaille-projekti

Projektin tavoitteena on muistiasiakkaiden mahdollisimman itsenäisen elämän tukeminen. Kohderyhmänä ovat kotona asuvat muistisairautta sairastavat tai muistivaikeuksista kärsivät henkilöt ja heistä koostuvat toiminnalliset ryhmät alueella sekä edellisten omaiset ja läheiset.

Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto

>www.heta-liitto.fi

Heta-liitto on henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto. Edistämme vammaisten ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta tukemalla toimivaa ja turvallista työnantajuutta kaikille, jotka toimivat henkilökohtaisten avustajiensa työnantajana.

Alkuun


Kodin muutostöiden neuvontaa

Neuvontakeskus

>http://kunnonkoti.turkuamk.fi/

Neuvontakeskus Kunnonkoti on esteettömän asumisen malliympäristö, jossa on esillä erilaisia kodin turvallisuutta ja itsenäistä suoriutumista edistäviä asumisen ratkaisuja, apuvälineitä ja hyvinvointiteknologiaa.

Alkuun


Tietoa puheen apuvälineistä, selkokielestä ja kommunikoinnista

Papunet

>http://papunet.net/tietoa/

Tietoa-sivuilla kerrotaan vuorovaikutuksesta, puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista (AAC), kommunikoinnin ja tietokoneen käytön apuvälineistä, opetus- ja apuvälineohjelmista sekä puhevammaisten tulkkauspalvelusta.

Kela tulkkauspalvelut

>http://www.kela.fi/vatu

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu edistää kuulovammaisen, kuulonäkövammaisen tai puhevammaisen henkilön mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tulkkauspalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee vammansa vuoksi tulkkausta.

Alkuun


Tietoa liikunnan ja arjen apuvälineistä

Suomen paralympiakomitea

>http://www.vammaisurheilu.fi/

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA

Muistin-palvelu

>http://www.muistin.fi

Tarvitsetko apua tärkeiden asioiden muistamisessa?

Muistin-palveluilla muistutat mm. lääkityksestä, liikunnasta, ruoka-ajoista ja lääkärikäynneistä, aina oikeaan aikaan.

Muistin on puhelimella toimiva, turva- ja muistutuspalvelu. Se muistuttaa, hoivaa ja vireyttää tarvittuina aikoina. Sinä valitset ketä, milloin, mistä ja miten pitää muistuttaa. Muistin -palvelu hoitaa käytännön muistuttamisen.

Saattajakortti

>https://www.liiku.fi/yhteystiedot/kuntayhteistyo/saattajakortti/

Turun seudun 11 kunnassa, Kaarinassa, Liedossa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paimiossa, Raisiossa, Ruskolla, Sauvossa ja Turussa on käytössä yhteinen Saattajakortti. Saattajakortin tavoite on helpottaa vammaisen tai pitkäaikaissairaan liikunnan ja kulttuurin harrastamista.

Alkuun


Vammaisen matkustaminen julkisilla kulkuvälineillä

Vr

>http://www.vr.fi/fi/index/palvelut/palvelut_junissa/vammaispalvelut.html

Eri vammaisryhmien huomiointi rautateiden palveluissa

Lentoasemat

>http://www.finavia.fi/fi/lentomatka/ennen-matkaa/liikuntarajoitteisille/

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten palvelut lentoasemilla

Matkahuolto

>http://www.matkahuolto.fi/fi/matka/liikuntarajoitteiset

Vammaisten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden avustaminen linja-autoasemilla

Alkuun


Lakiasiat, edunvalvonta ja omaishoito

Lakiasiat

FINLEX ®

>http://www.finlex.fi

Valtion säädöstietopankki

Eduskunnan oikeusasiamies

>http://www.oikeusasiamies.fi

Kohti oikeudenmukaista ja hyvää hallintoa Oikeusasiamies valvoo, että tuomioistuimet ja muut viranomaiset ja virkamiehet noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa. Lisäksi hänen valvontaansa kuuluvat muutkin, jotka hoitavat julkista tehtävää. Oikeusasiamies seuraa erityisesti, että hyvä hallinto sekä perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat.

Lakitoimisto L Legat Oy

>www.toimistol.fi

L Legat Oy auttaa mm. työtapaturmiin ja liikennevahinkoihin liittyvissä juridisissa ja vakuutuslääketieteellisissä ongelmissa. He hoitavat paljon aivovammoihin ja muihin henkilövahinkoihin liittyviä korvausriitoja.

Lakiasiantoimisto

>www.kumpuvuori.fi

Ole rohkeasti yhteydessä! Tutustumme asiaasi ja arvioimme, voimmeko auttaa ja millaisin eri vaihtoehdoin ja kustannuksin. Huomioithan, että pelkkä yhteydenotto ei vielä merkitse toimeksiantoa. Toimeksiannosta sovitaan aina erikseen alkuarvion jälkeen. Pyydämme yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse.

Verkatehtaankatu 4 as. 228
20100 Turku

puhelin: 050 552 0024
s-posti: laki@kumpuvuori.fi

Liikenne vahinkolautakunta

>http://www.liikennevahinkolautakunta.fi

Tietoa liikennevahinkojen korvauksista. Liikennevahinkolautakunta toimii korvauskäytännön yhtenäistämiseksi liikennevahinkojen korvausasioissa lausuntoja ja soveltamissuosituksia antavana toimielimenä.

Oikeusapu

>https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Kansalaisella on yhteiskunnan monimutkaistuessa yhä enemmän oikeudellisia ongelmia, joihin hän tarvitsee asiantuntevaa apua. Oikeudenkäynneissä on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa samoin kuin sovintoneuvotteluissa ja erilaisten asiakirjojen laadinnassa.

Valtakunnallinen vammaisneuvosto

>http://www.vane.to/

Valtakunnallinen vammaisneuvosto VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin. Se seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. Neuvosto toimii Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä.

Edunvalvontavaltuutus

>www.edunvalvontavaltuutus.com

Edunvalvontavaltuutus ry:n tarkoituksena on kertoa selkeätä tietoa edunvalvontavaltuutuksesta.

Edunvalvonnasta yleisesti

>https://oikeus.fi/edunvalvonta/fi/index.html

Edunvalvoja voi olla tarpeen, kun esimerkiksi vaikea sairaus tai korkea ikä ovat heikentäneet asianomaisen henkisiä kykyjä niin, että hän ei itse kykene valvomaan etujaan tai hoitamaan asioitaan.

Omaishoitaja ja läheiset -Liitto ry

>www.omaishoitajat.fi

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry

>http://www.omaishoitokeskus.fi/

Me olemme juuri sinua varten, kun:

 • tarvitset ohjausta ja neuvontaa.
 • kaipaat keskustelua, kuuntelemista ja rinnalla kulkemista.
 • haluat mukaan vertaistukitoimintaan.
 • kaipaat tietoa, virkistystoimintaa tai kuntoutusta.
 • tarvitset levähdystauon arkeesi.
 • haluat hoidettavallesi vaihtelua arkeen.
 • tahdot osallistua itsellesi sopivalla tavalla ja sopivana aikana.

Meiltä Omaishoitokeskuksessa saat ilmaista neuvontaa ja ohjausta ikääntyneille tarjolla olevista tukimuodoista.

Alkuun


Vakuutusasiat

Vakuutuskeskus

>http://www.vakes.fi

Vakuutuskeskus-ryhmä on vahinkovakuutusyhtiöiden keskusyhteisö ja neljän vakuutuslajin osaamiskeskus. Sen muodostavat Liikennevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja Lääkevahinkovakuutuspooli. Vakuutuskeskuksen organisaatiot toimivat yhteisillä resursseilla ja niillä on yhteinen johto.

Työtapaturmakorvaus

>http://www.tvk.fi/tyotapaturma-ja-ammattitautivakuutus/

Lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta maksetaan korvauksia työtapaturman ja ammattitaudin aiheuttamista menetyksistä.

Liikennevakuutuskeskus

>http://www.lvk.fi/fi/

Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutunut vahinko korvataan pääsäännön eli ns. ankaran vastuun mukaisesti.

FINE

>https://www.fine.fi/

FINE neuvoo ja antaa ratkaisusuosituksia vakuutus-, pankki- ja sijoitusasioihin liittyvissä ongelma- ja riitatilanteissa.

Alkuun


Muut

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ja sen sairaaloiden yhteinen Internet-palvelu

>http://www.vsshp.fi/fi/

Turun yliopistollinen keskussairaala

>http://www.tyks.fi

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) on julkisesti omistettu kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja omistamissaan sairaaloissa:

 • Tyks Halikon sairaala
 • Tyks Kantasairaala
 • Tyks Loimaan sairaala
 • Tyks Orto Kirurginen sairaala
 • Tyks Raision sairaala
 • Tyks Salon sairaala
 • Tyks Turunmaan sairaala
 • Tyks Vakka-Suomen sairaala.

Päihdelinkki

>http://www.paihdelinkki.fi/

Päihdelinkki on ollut vuodesta 1996 Suomen suosituin internetpalvelu päihteistä ja riippuvuuksista. Palvelu on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen, sekä kaikille päihdetiedosta kiinnostuneille. Palvelu on hyödyllinen myös ammattilaisille ja opiskelijoille.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos

>http://www.thl.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL on tutkimuslaitos, joka tarjoaa luotettavaa tietoa terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi.

Tsemppi-talo

>http://www.tsemppi.net

Monipalvelukeskus Tsemppi ry on turkulaisten mielenterveysalan- ja vammaisjärjestöjen vuonna 2002 perustama yhdistys.

Monipalvelukeskus Tsemppi tuottaa monipuolisia mielenterveys- ja kuntoutuspalveluja sekä ennaltaehkäiseviä palveluja mielenterveysasiakkaille, työttömille ja muille haastavassa elämäntilanteessa oleville asiakkaillemme.

Alkuun