Näytä valikko

Toiminta


* Vertaistuki
* Jäsenillat
* Asiantuntijaluennot
Retket
Aivovammaliiton vertaistuki ja sopeutumisvalmennus


Vertaistuki

Yhdistys toimii aivovammaisten ja eri syistä aivovaurion saaneiden ja heidän omaistensa sekä ammattihenkilöiden yhdyssiteenä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen monenlaista vertaistukea.

Perinteistä, keskinäiseen keskusteluun ja kokemusten vaihtoon perustuvaa vertaistukea on tarjolla sekä yksilöille että ryhmille, niin vammautuneille kuin omaisillekin.

Toisena vertaistuen muotona on tarjolla toiminnallisia vertaisryhmiä, joissa on mahdollisuus kehittää omia kykyjään ja samalla tavata toisia samanlaisessa elämäntilanteessa olevia. Toiminnalliset vertaisryhmät tarjoavat tavoitteellista yhteistoimintaa ja niihin on kaikilla halukkailla yhdistyksemme jäsenillä vapaa pääsy. Liikuntaryhmiin tosin hakeudutaan oman kuntouttavan tahon suosituksen perusteella, ja ryhmäläisten lopullisen valinnan tekee ryhmien vetäjä. Liikuntaryhmien jäseniltä peritään lukukausimaksu sekä syys- että kevätkaudelta toiminnan kustannusten kattamiseksi.

Yhdistyksen perinteisen vertaistukitoiminnan koordinointi on jakautunut seuraavasti:

Pirjo Saarinen, puh. 050 528 6475.

* Vammautuneet
* Ryhmät + yksilöt
* Alueelliset ryhmät

Tarja Kiviranta puh 041 504 8909 tai
Marita Lindholm puh 044 291 1367.

* Läheiset

Terje Vainio, puh. 040 565 3737

* Nuoret aikuiset

Tarkemmat tiedot vertaistuen yhteyshenkilöiden yhteystiedoista löydät näiden nettisivujen Yhteystiedoista.

Leena Janatuinen Aivovammaliitto, sposti: leena.janatuinen(at)aivovammaliitto.fi, puhelin: 050 306 4181

* Pitempiaikaiset tukisuhteet
* Tukihenkilöiden välitys tuen tarvitsijoille


Jäsenillat

Turussa yhdistys kokoontuu Happy Housessa kuukauden 1. ja 3. tiistai-iltaisn klo 18 kesäkuukausia ja joulun aikaa lukuunottamatta. Jäseniltojen ohjelmassa on ensin tiedotettavaa ajankohtaisista asioista ja sen jälkeen jotain jäsenkuntaa kiinnostavaa TEEMAA on alustamassa oma tai mahdollisesti ulkopuolinen puhuja ja lopuksi meillä on yhteistä keskustelua aiheesta kahvittelun lomassa. Happy Housen on osoitteessa Ursininkatu 11 ja se on esteetön tila.

Toukokuun jäsenillassa pidetään kevätjuhla ja joulukuussa ollaan vastaavasti joulun merkeissä.


Asiantuntijaluennot

Yhdistys järjestää sekä jäsenilleen, että suurelle yleisölle avoimia asiantuntijaluentoja. Luentoja on pidetty vuodesta 2010 lähtien kaksi kertaa vuodessa. Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi 21.11.2017 alk. klo 18 neurologian ja neurotraumatologian dosentti Olli Tenovuo  luennoi aiheesta: Aivovammojen diagnostiikan ja hoidon kehitys – historiaa ja tulevaisuutta. Pidettyjen asiantuntijaluentojen esitysmateriaali löytyy Tapahtunutta-välilehdeltä.


Retket

Yhdistys järjestää retket joko yhteiskuljetuksina valitun matkanjärjestäjän kanssa tai paikallisesti omin kuljetuksin, 2-3 tapahtumaa vuosittain. Suosittuja kohteita ovat olleet saaristoretket ja paikallisista tapahtumista kesäteatteri ja turkulaiset museoretket. Retket järjestetään aina siten, että myös liikuntarajoitteisilla on mahdollisuus osallistua.