Hallitus

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Markku Jantunen, puheenjohtaja
Harri Ranta
Ritva Parjanen, varapuheenjohtaja
Taina Mäkitalo
Seija Kröpi

Hallituksen varajäsenet:

Tapani Setälä
Ninni Uusitalo