Toimintaryhmät

Porin toimintaryhmä

Porin toimintaryhmä kokoontuu kuukauden 2. torstaina klo 14-16 Yhteisökeskus Otavassa, Otavankatu 5. Muistutukset tapaamisista lähetetään jäsenille tekstiviestillä.

Yhteystiedot: Seija Kröpi, seija.kropi@gmail.com 044 010 3620


Rauman toimintaryhmä

Tervetuloa mukaan aivovamman ja/tai neurologisen sairauden kanssa elävät ja heidän läheisensä! Vertaistukitapaamiset ilmoitetaan Raumalaisen yhdistyspalstalla. Muistutukset jäsenille tekstiviestinä.

Paikka: Kokoonnumme pääsääntöisesti Ravintola Föörissä, Sinkokatu 11.

Aika: Joka kuukauden 1. keskiviikko klo 14 – 16.

Yhteystiedot: Ritva Parjanen, puh. 044 995 1212, ritvaparjanen60(at)gmail.com

Ryhmän päätavoite: Vertaisryhmänä toimiminen, jossa ryhmän jäsenet luottavat toisiinsa, tukevat toinen toisiaan, jakavat tietoa ja vahvistavat ryhmän jäsenen arjen voimavaroja.

Keinot:

  • luottamuksellisuus
  • säännölliset kokoontumiset
  • vertaisuus
  • vuorovaikutus
  • tiedon jakaminen
  • tuki, ohjaus
  • yhteinen toiminnallisuus (retket, virkistys, lomat)
  • arjen voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen