Toimintaryhmät

Porin toimintaryhmä

Jäsentapaamiset  Yhteisötalo Otavassa, Otavankatu 5, 28100 Pori.

Vuoden 2023 jäsentapaamiset ilmoitetaan tekstiviestillä.

Yhteystiedot

Seija Kröpi, seija.kropi@gmail.com 044 010 3620


Rauman toimintaryhmä

Päätavoite:

Vertaisryhmänä toimiminen, jossa ryhmän jäsenet luottavat toisiinsa, tukevat toinen toisiaan, jakavat tietoa ja vahvistavat ryhmän jäsenen arjen voimavaroja.

Keinot:

  • luottamuksellisuus
  • säännölliset kokoontumiset
  • vertaisuus
  • vuorovaikutus
  • tiedon jakaminen
  • tuki, ohjaus
  • yhteinen toiminnallisuuus (retket, virkistys, lomat)
  • arjen voimavarojen vahvistaminen ja tukeminen

Tervetuloa mukaan aivovamman ja/tai neurologisen sairauden kanssa elävät ja heidän läheisensä.

Vertaistukitapaamiset ilmoitetaan Raumalaisen yhdistyspalstalla.

Yhteystiedot:

Ritva Parjanen, puh. 044 995 1212, ritvaparjanen60(at)gmail.com