Hyödyllisiä linkkejä

Linkit aukeavat kunkin yhteistyötahon nettisivuille.

Aivovammaliitto ry

http://www.aivovammaliitto.fi/

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.


Aivoliitto ry

https://www.aivoliitto.fi/

Aivoliitto edustaa henkilöitä, joilla on kehityksellinen kielihäiriö tai jotka ovat sairastaneet aivoverenkiertohäiriön (AVH). Aivoverenkiertohäiriöllä (AVH) tarkoitetaan aivoverenkierron tilapäistä häiriötä (TIA) tai pysyvän vaurion aiheuttavaa aivoinfarktia tai aivoverenvuotoa.


Edunvalvontavaltuus

https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus-eli-tuen-tarpeen-ennakointi

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi.


Esteettömyydestä tietoa

Esteetön Hämeenlinna


Epilepsialiitto ry

Etusivu – Epilepsialiitto

Epilepsialiitto on vuonna 1969 perustettu valtakunnallinen, yleishyödyllinen järjestö. Tuemme epilepsiaa sairastavien ja heidän läheistensä hyvinvointia elämän eri vaiheissa, tarjoamme toimintaa, vertaistukea ja luotettavaa asiantuntijuutta. Ehkäisemme ennakkoluuloja ja syrjintää. Teemme työtä osallisuuden, yhteisöllisyyden ja tasa-arvon puolesta. Toimintamme on kaikille avointa.


Invalidiliitto kuntoutus

Kuntoutus | Invalidiliitto

Invalidiliiton Kuntoutus Oy, Käpylä, Lahti, aloitti toimintansa 1.5.2014. Invalidiliiton kuntoutuspalveluiden tavoite on toimiva arki, joka mahdollistaa itsenäisen ja hyvän elämän.


Kynnys ry

www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kansainvälisellä tasolla.


Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

http://www.khshp.fi/

Kanta-Hämeen keskussairaala tarjoaa asiakkailleen hyvän, oikea-aikaisen hoidon sekä odotukset ylittävän palvelukokemuksen. Meiltä saat laadukasta ja turvallista hoitoa kompaktin kokoisesta, inhimillisellä otteella potilaansa ja asiakkaansa kohtaavasta keskussairaalasta.


Mielenterveyskuntoutujien asumiskuntoutus

https://omahame.fi/mielenterveys-ja-paihdekuntoutujien-asumispalvelut


Muistiliitto

Etusivu :: Muistiliitto

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö. Se on 43 jäsenyhdistyksensä valtakunnallinen kattojärjestö.


Neurologi Olli Tenovuo

https://www.ollitenovuo.com/71

Neurologian erikoislääkäri, neurologian ja neurotraumatologian dosentti
Kivunhoidon ja kuntoutuksen erityispätevyys
Ylilääkäri, vastuualuejohtaja
Turun yliopistollinen keskussairaala
Neurotoimialue, kuntoutuksen ja aivovammojen hoidon vastuualue.


Neuroneuvonta

Neuroneuvonta – Neuroliitto Neuroliitto

Neuroneuvonta auttaa mm. sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä sosiaaliturvaetuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi apua voi saada erilaisten hakemusten täyttämiseen.


Omaishoito

Omaishoitajat ja läheiset ry

http://www.omaishoitajat.fi/

Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä hoivan tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Hämeenlinnan omaishoitajat

https://hmlomaishoitajat.fi


Palveluasunnot

Vammaisten palveluasuminen | Hämeenlinna

Kanta-Hämeen palveluasunto tarjonta.


Palveluseteli

https://omahame.fi/palveluseteli

Palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jonka avulla asiakas voi ostaa sosiaali- ja terveyspalveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. 


TATU ry

Etusivu – TATU ry

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä
valtakunnallinen tukiyhdistys.


Tietoa asumispalveluryhmistä

Asumispalvelusäätiö Aspa

http://www.aspa.fi

Yleishyödyllisenä säätiönä Asumispalvelusäätiö ASPA edistää valtakunnallisesti eri tavoin vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuuksia itsenäiseen ja omaehtoiseen elämään.


Tietoa liikenteessä ja työtapaturmissa vammautuneiden kuntoutuksesta

Vakuutuskuntoutus Verve

http://vakuutuskuntoutus.fi

Vakuutuskuntoutus VKK r.y:n päätehtävänä on suunnitella ja toteuttaa asiakkaidemme kuntoutusta siten, että lopputulos olisi mahdollisimman hyvä kuntoutujan, toimeksiantajien ja yhteiskunnan kannalta.


Tietoa liikkunnan ja arjen apuvälineistä

Suomen Paraolympia

http://www.paralympia.fi/

Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta

http://www.soveli.fi/


Tietoa mielenterverveydestä

http://www.mielenterveystalo.fi/fi

Palvelumme koostuu kolmesta eri ikäryhmille rakennetusta verkkosivustosta: aikuisten, nuorten ja lasten mielenterveystalot. Kaikista löytyy psykiatrian huippuasiantuntijoiden tuottamaa tietoa mielenterveysasioista, tukea omahoitoon ja ohjausta eri alueiden mielenterveyspalveluihin.

http://mieli.fi/


Tietoa palveluasumisesta ja palvelutaloista

Validia palvelut

Itsenäinen elämä ja asuminen | Invalidiliitto

Toimivaa arkea ja ympärivuorokautista palveluasumista koko maassa.

Invalidiliiton Asumispalvelut Oy kehittää ja tuottaa korkealaatuisia asumisen ja hyvinvoinnin Validia-palveluita valtakunnallisesti.

tai Validia-palvelut suoraan:

http://www.validia.fi/

Validia-palvelut – toimivaa arkea ja ympärivuorokautista palveluasumista koko maassa.


Vammaispalvelujen käsikirja

https://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Vammaispalvelujen käsikirja toimii vammaisalan työntekijöiden ja päättäjien käytännön työvälineenä.

Sosiaali- ja terveys | Hämeenlinna