På svenska

Har du en nära vän eller familjemedlem eller någon du känner drabbats av en förvärvad hjärnskada på grund av till exempel ett fall eller en trafikolycka.

Itä-Suomen Aivovammayhdistys ry. – Är en förening och intresseorganisation för dig som drabbats av en traumatisk hjärnskada. Vi finns också till för dig som är närstående eller för dig som arbetar kring den skadade i östra Finland. Vi hjälper dig också på svenska med att du skickar dina kontaktuppgifter till riikonen.susanne@gmail.com

Hos oss kan du få råd, stöd, information och möjlighet att träffa andra människor i samma situation som du. Självhjälpsgrupperna arbetar med olika frågor kring hur man kan gå vidare efter en hjärnskada. Samtalen rör sig kring teman som sorg, insikt, relationer, sysselsättning och framtid

När det som inte får hända ändå händer. När man själv eller någon närstående drabbas av en hjärnskada förändras livet. Frågorna är många och det är viktigt att få tala med någon om det man funderar på. Någon som varit i samma situation. Vem kan förstå vad jag vill och hur jag känner? Vilken rehabilitering finns det och vilka rättigheter har jag? Du som är närstående undrar vad det är för typ av skada. Blir hon/han bra igen? Vad kan jag göra?

Föreningen kan hjälpa, stötta och förmedla kontakter som du kan ha nytta av. Vi har även samtalsgrupper för anhöriga/närstående och personer med egen skada.

Vad är en traumatisk hjärnskada? Craniocerebral skada innebär skada på hjärnvävnad som ett resultat av en olycka. De vanligaste skadorna är relaterade till sport och olyckor. Med traumatisk hjärnskada avses således en skada i hjärnvävnaden som orsakats av en olycka. Hjärnskada är ett mer omfattande begrepp och avser en skada i hjärnvävnaden som har uppstått av vilken som helst orsak. En traumatisk hjärnskada uppstår till följd av extern energi som riktas mot huvudet och hjärnan. Denna energi kan komma från ett direkt slag, en kraftig retardationsrörelse som riktas mot hjärnan eller ett främmande föremål som tränger in i hjärnvävnaden. Energin som riktas mot hjärnan kan orsaka olika vävnadsskador, som kallas primära skador. Det finns många olika slags primära skador, men endast några av dem är viktiga i praktiken. Sådana är alla blödningar inne i skallen, hjärnkontusioner samt diffus axonskada,

Det uppskattas att det finns cirka 100 000 personer i Finland med ihållande symtom efter ett kraniocerebralt trauma. Traumatisk hjärnskada kan orsaka följande symtom: trötthet, försämrat minne och försämrad initiativförmåga,

Aktiva självhjäpsgrupper i östra Finland finns i Joensuu, Kuopio och Nyslott

Självhjälpsgrupperna arbetar med olika frågor kring hur man kan gå vidare efter en hjärnskada. Samtalen rör sig kring teman som sorg, insikt, relationer, sysselsättning och framtid. Grupperna leds personer som alla har erfarenhet av egen skada.

Bli medlem i föreningen Itä-Suomen aivovammayhdistys ry. så kan du delta i våra evenemang och få vara med och göra roliga saker tillsammans!

Exempel på våra aktiviteter: • möten av medlemmar i samhället • ömsesidigt stöd • föreläsningar av specialister • vandring och utflykter.

Itä-Suomen aivovammayhdistys intressepolitiskt arbete

Föreningen arbetar för att öka kunskapen om förvärvad hjärnskada, att verka för livslång, individanpassad rehabilitering samt stöd och service och att stödja människor med en skada och deras närstående. Vårt mål är att driva intressepolitiska frågor i egna arbetsgrupper och genom att sitta med i funktionshinder råd, referensgrupper och andra samarbetsorgan och projektgrupper i östra Finland. Vårt mål är att öka samarbetar även med andra intresseorganisationer kring gemensamma frågor.

Ytterligare information: www.aivovammaliitto.fi

riikonen.susanne@gmail.com