Aivovammaliitto

Aivovammaliitto on aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammautuneiden henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisina.

Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluvat oleellisesti:

  • tiedotus ja koulutus
  • vaikuttaminen
  • ohjaus
  • vertaistuki ja kokemustoiminta
  • kurssitoiminta
  • yhdistystoiminnan tuki
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Jokainen henkilöjäsen kuuluu johonkin aivovammayhdistykseen ja aivovammayhdistykset puolestaan kuuluvat jäseninä Aivovammaliittoon.

Tutustu Aivovammaliiton toimintaan tästä (linkki avautuu sivustolle Aivovammaliitto)