Näytä valikko

Linkkejä

Aivovammaliiton verkkosivut
http://www.aivovammaliitto.fi/

Ihimiset.fi 
https://www.ihimiset.fi/

Vertaistalo.fi
https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo

TATU ry
https://www.tatury.fi

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys.

Kynnys ry
www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kansainvälisellä tasolla.


Tapahtumat