Näytä valikko

Aivovammaliiton kotisivut

http://www.aivovammaliitto.fi/

Ihimiset.fi

https://www.ihimiset.fi/

Vertaistalo.fi

https://www.terveyskyla.fi/vertaistalo

TATU ry

https://www.tatury.fi

Tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä
valtakunnallinen tukiyhdistys.

Kynnys ry

www.kynnys.fi

Kynnys ry on eri tavoin vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeusjärjestö. Toimipisteet ovat Helsingissä, Kuopiossa, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä sekä Oulussa. Kynnys ry työskentelee vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteutumiseksi sekä suomalaisessa yhteiskunnassa, että kansainvälisellä tasolla.


Tapahtumat